Podmínky a zásady používání aplikací platformy testy.cloud

Aplikace je určena k užívání na mobilním telefonu nebo tabletu a je kompatibilní s operačním systémem iOS 8 a vyššími verzemi.

Aplikace je poskytována uživatelům zdarma; tím nejsou dotčeny povinnosti uživatele vůči poskytovateli internetového připojení. Jednotlivé služby poskytované v rámci či prostřednictvím aplikace mohou být zpoplatněny. Některé funkce aplikace vyžadují připojení k internetu.

Přístup k aplikaci a podmínky užívání aplikace se řídí těmito podmínkami užívání. Předpokladem přístupu uživatele k aplikaci a užívání aplikace je úplný a bezvýhradný souhlas uživatele s těmito podmínkami.

Aplikace je přístupná uživatelům nepřetržitě 24 hodin denně s výjimkou krátkodobých technických odstávek nutných pro pravidelnou údržbu systému. Vyhrazujeme si však právo kdykoli dočasně pozastavit aplikaci nebo její část či aplikaci nebo její část trvale ukončit, a to i bez předchozího upozornění uživatelům.

Uživatel bere na vědomí, že aplikace má ve vztahu k uživateli pouze informativní charakter.

Uživatel nese veškerou odpovědnost vyplývající z užívání aplikace.

Autor aplikace nenese žádnou odpovědnost a neposkytuje žádné záruky za pravdivost, úplnost, aktuálnost či bezvadnost informací poskytovaných prostřednictvím aplikace a v této souvislosti není povinný k náhradě jakékoli újmy způsobené případně uživateli informací poskytnutou v rámci aplikace. Stejně tak nenese autor aplikace žádnou újmu vzniklou v důsledku nesprávného fungování Aplikace.

Ochrana soukromí

Některé údaje o používání aplikace jsou shromažďovány pro statistické účely, pokud uživatel má povoleno shromažďování těchto údajů v nastavení aplikace. Jedná se např. o verzi aplikace, verzi operačního systému, čas strávený v aplikaci a jiné. Tyto údaje jsou anonymní a jsou následně použity při vedení obecných kvantitativních statistik a za účelem vylepšování aplikace. Aplikace neshromažďuje žádné osobní údaje, které by mohly jednoznačně identifikovat jakéhokoli koncového uživatele.